Сините стаи – узаконяване на отнемането на деца?

автор ZONABG.COM

Сините стаи в България. Разпит на деца, без присъствие на родители, техни представители или адвокати! По поръчка и финансиране от Норвежки финансов механизъм.

Подписан от Томислав Дончев, вицепремиер на Република България!

Във връзка с узаконяването на отнемането на деца в България вижте влезлия в сила преди броени дни Закон за социалните услуги (ЗСУ) въпреки многобройните протести.

Един от многото потърпевши на закона: Баща, на който отнемат насилствено без причина и четирите деца и ги настаняват в ромски семейства!

Процедурата е задействана и приведена в действие за 1 ден!

Сатанизмът се вихри в България с пълна сила и се превръща в законен геноцид?

Без думи!


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА „СИНЯТА“ СТАЯ?

„Синята стая” е специализирано помещение за провеждане на разпит/изслушване на дете. Подготовката на детето за предстоящата процедура се извършва от професионалисти, специално обучени за тази цел. С детето се работи по специализирана методика за подготовка на деца, подходяща за възрастта.

Специализираното помещение позволява разпитът/изслушването на детето да се проведе в щадяща за него атмосфера, в присъствието на всички предвидени участници за съответния етап на наказателното производство. Визуалният контакт между детето и останалите участници, включително и извършител, се избягва чрез използването на комуникационни технологии. Те осигуряват запис на разпита, който може да се ползва за целите на производството от всички участници на различни етапи, за да се намали броят на разпитите на детето и рискът да се повтаря една и съща информация пред различни участници в процеса.

Документи:

Стандарти за откриване на „синя стая“     (99.7KB)

Aктуална карта на сините стаи     (294.42KB)

 

Източник:  sapibg.org

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети