ГЕРБ – един чуждестранен проект, създаден да унищожи България

автор ZONABG.COM

В интервю пред медиите Бойко Борисов – министър председател на България споменава, че партия ГЕРБ е създадена със средства на фондациите „Ханс Зайдел“ и „Конрад Аденауер“. Цитираните от г-н Борисов две организации са юридически лица, регистрирани във Федерална република Германия.

🔴Преди около 1 година, в интервю пред медиите, Бойко Борисов – министър председател на България признава, че партия ГЕРБ е създадена със средства на фондациите „Ханс Зайдел“ и „Конрад Аденауер“.

👉Цитираните от г-н Борисов две организации са юридически лица, регистрирани във Федерална република Германия. Получаването на средства от тях е в нарушение на чл.24, ал.1, т.4 и ал.2 от Закона за политическите партии:

„Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., предишен текст на чл. 24 – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Политическите партии не могат да получават:
4. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
(2) (Нова – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Политическите партии не могат да получават движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма, от субектите по ал. 1, т. 2, 3 и 4.“

📣Ръководството, членовете и симпатизантите на Възраждане, заедно с българските граждани oтправяме молба към Сметната палата да бъде публикуван одитен доклад № 0400000108.

🔴Цялата информация за #РАЗКРИТИЯТА на Възраждане, протечетете в статията!👇

Източник и още по темата:

https://vazrazhdane.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/337-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B6%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

 

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети