Какво ще погасим като борч, какво ще потъне

автор ZONABG.COM

* От 16 милиарда потъват в черна дупка 10 милиарда
В предишната статия описахме какъв екзотичен като финансов инструмент борч ще вземем, пълен с

подводни мини, понеже може да променя всичките си параметри напред във времето. Т.е. парламентът ще ратифицира един неверен чек, в който после всичко може да придобие нови измерения – без неговия параф. От сумите до лихвите, от сроковете до условията – според волята на инвеститори и финансов министър.
А днес ще видим какви са нуждите на държавата, с които се мотивират тези почти 16 млрд. лв. – какво има да се гаси като като борч и какво остава, за да потъне в бездънната черна яма на банките ни и фирмените обръчи. Някои автори направиха свои изчисления, които посочиха разминаване между нужди и искани суми. Ние ще направим своите. Най-малкото защото в сметките са пропуснати траншовете от ЕС и сложната схема на финансиране на дефицитите и чрез тях.
След като прегледахме всички емисии и всички международни договори за заем, ето равносметката на падежите:
ВЪТРЕШЕН ДЪЛГ
– 1758,8316 млн. – от предишни години
– 2069,664 млн- – краткосрочен, взет през 2014 г.
– вноски по погашения от 159,809 млн. за структурните реформи (25-годишни заеми). Те се погасяват на равни 20-годишни вноски. Т.е. по 7,9945 млн. на година или общо за трите години 2015-2017 стават 23,9835
Общо стават 1758,8316+2069,664+23,9835=3852,4791 млн.
Но през януари тази година са погасени главници за 150 млн.
Т.е. сумата е 3702,4791 или 1893,0475 млн. евро.
Една бележка – през януари и февруари са взети 350 млн. лв. нови заеми на вътрешния пазар. Иначе за годината са планирани почти милиард и по всичко личи, че той ще бъде надхвърлен. Тези вътрешни заеми няма да ги слагам в сметката, защото обслужват текущи нужди, а не връщане на главници.
ВЪНШЕН ДЪЛГ
– от 1 януари имахме да погасяваме дълг с остатъчен до падежа година срок на стойност 2393 млн. евро. От тях е погасен в средата на миналия месец (януари) борч, взет навремето от Милен Велчев за 893,4 млн. евро равностойност. Така че тази сума трябва да я извадим от разчетите за бъдещи плащания
– проблем тук са не облигационните емисии, а данните по заемите, взимани от Световната банка, Европейската инвестиционна банка и тези за инвестиционни нужди. Тяхната сума като погашения на главници се сочи за 1190,43377 млн. евро. Но тя е посочена за 5 години напред, а не само до края на 2017.
При Световната банка погашенията се плащат на годишни вноски, при ЕИБ основно накрая на срока на заема, при инвестиционните – и по двата начина. Равносметката се стопи почти наполовина – на 657,245 млн. евро. Уточняваме, че все пак това не е точното число, понеже някои данни са спорни, а има и засекретени клаузи, от които не притежаваме всички.
Така по външния дълг сумата възлезе на 2156,845 млн. евро (възможни са дребни отклонения)
ЛИХВИТЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ОТДЕЛНО В БЮДЖЕТА (без тези за новия дълг, с който амбицията да не се прехвърля 1% плащания за тях от размера на БВП отива по дяволите) Затова не ги броим – записани са като разход и осигурени като средства.
ОБЩАТА СУМА НА ГЛАВНИЦИТЕ ПО ВЪТРЕШНИЯ И ВЪНШЕН ДЪЛГ Е 4049,8925 млн. евро.
Но вместо 4 милиарда евро България се кани да вземе 8 милиарда!
––––––––––––––-
Освен това има и други приходи, невключени в бюджета, които могат да отидат за нуждите. Например заема (2 млрд.), даден на Фонда за гарантиране на влоговете, трябва да бъде върнат от него за сметка на вноските на банките (по темата какво ще стане с Фонда и как скандално ще се окраде чрез закон, ще посветим отделна статия, понеже парламентът онзи ден гласува на първо четене далаверата.
Има и едни 900 млн. помощ от държавата, които Първа инвестиционна банка щеше да връща първоначално в края на ноември м.г., второначално – през март т.г., а засега като предпоследно – през май 2016.
Само по тези два парафа сумата е 2,9 млрд или 1,4827 млрд. евро, които трябва да постъпят в хазната. Но кой знае защо, правителството не ги е включило в разчетите си.
–––––––––––––––-
Така, че сметката не само не е 8 млрд. евро (почти 16 млрд. лв.), както лъже коалицията, ГЕРБ, премиерът , министър Горанов, а 4 милиарда, а с двата „забравени“ приходни източника (посочихме ги в горния абзац) пада на 3 милиарда.
ТАКА ХАРТИСВАТ ЕДНИ 5 МИЛИАРДА ЕВРО – 10 МИЛИАРДА ЛЕВА В ПОВЕЧЕ.
НЕ СЕ ЗНАЕ ЗА КАКВО И КЪДЕ ЩЕ ОТИДАТ, НО ИНАЧЕ СЕ ПРЕДПОЛАГА ПРИ КОЙ (КОИ).
Някой ще каже – правителството е сметнало и размера на бюджетните дефицити, но вие не го включвате в разчетите си, което е некоректно. Дефицитът е прогнозиран за тази година. За следващите са очаквания. Общо е в размер за трите години на 6.495 млрд. (3.320 млрд. евро).
Но да попитаме министрите – защо пресмятате в сметките си дефицита за три години напред?! А не пресметнете заедно с него новия дълг, който ще емитирате на вътрешния пазар през тези години (поне 3.5 млрд.), новите международни заеми – от световните пазари, от Европейската инвестиционна банка (които декларихте вече – там са над милиард евро), от Световната банка, и т.н., и т.н. които ще вземете през този период?! Сумите им напълно покриват дефицитните ви разчети.
Аман от евтини манипулации!
А парите от Европа смятате ли?! Също не.
И последно – има още един източник на средства – най-надеждния и необременяващ: РЕФОРМИ, АНТИКОРУПЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ, НОРМАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА.
С ЕФЕКТ ЗА МИЛИАРДИ И МИЛИАРДИ ОЩЕ СЕГА И ДЕСЕТКИ И ДЕСЕТКИ МИЛИАРДИ НАПРЕД ВЪВ ВРЕМЕТО.

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети