Лишават ли влоговете от защита?

автор ZONABG.COM

* Приеха в парламента на първо четене нов закон за защита на влоговете.
* Текстовете планират пореден обир за милиарди

Неочаквано онзи ден, в четвъртък, в най-подходящия момент – скандала около искания 16 млрд. заем, законът беше прокаран в парламента на първо четене. Естествено, в тупурдията около 16 млрд. никой не му обърна внимание. Макар че в него също става дума за милиарди и милиарди.
Закона може да видите на официален линк на парламента на България. Ето го:
http://parliament.bg/bills/43/402-01-13.pdf
*******************************************************
Подготовката за нови фалити:
ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТКАЗВА ГАРАНЦИЯТА ЗА ВЛОГОВЕТЕ
* Вноската във Фонда пада, а максимумът от 5% сума от стойността на депозитите у нас се редуцира на 1%!!!
Недоразумението, наречено финансов министър на новата коалиция е внесло като на тревога нов проектозакон за Фонда за гарантиране на вложителите в банките. От снощи е вкаран в парламента и да се гласува на пожар, преди да започне изплащането на гарантираните спестявания в Корпоративна банка.
Твърдят, че бил „неформално“ съгласуван с Еврокомисията. Нагла лъжа – няма такова понятие и такава практика в Европейския съюз.
От основните моменти в него ми настръхнаха косите. Ето ги:
А. ИЗПРАЗВАТ ФОНДА
1. Досегашният закон казваше, че Фондът събира вноски за гаранция по влоговете, докато сумата в него достигне 5% от общия им размер. Текстът означава, че за 55.398 млрд. депозити във финансовата система при 2.7699 млрд. лева вноски, набрани във Фонда, той може да спре с тях и да се задоволи с тази сума.
Явно текстът е несъвършен, дори това положение да беше изпълнено изцяло. Защото сега има по-малко – 2.1 милиарда, а дори да имаше 2,7699 млрд. (максимума) трябва да се изплатят 3.7 млрд.лв. за изгорелите спестявания в Корпоративна
2. В новият проектозакон е записано, че Фондът събира вноски от банките за гарантиране на депозитите в размер до ….. 1% от сумата на всички спестявания. Т.е. вместо предишния лимит от 2,7699 млрд. лева новият лимит е определен на 545.15 млн. лева.
––––––––––––––––––––––––
Из проектозакона (цитат):
Чл. 17. (1) Когато наличните средства във фонда надхвърлят 0,8 на сто (едно сто според гласуваното на първо четене) от общия размер на гарантираните влогове в банките, управителният съвет може да вземе решение годишните премийни вноски да се плащат в намален размер или да не се плащат за определен период.
(2) Плащането на годишни премийни вноски се възобновява, когато средствата във фонда спаднат под посочения в ал. 1 размер.
(3) Редът и начинът за изчисляване на премийните вноски в намален размер се урежда с наредбата по чл. 14, ал. 4.
––––––––––––––––––––––––––
Равносметката – според сегашния си статус Фондът не може да посрещне гаранция за влоговете при фалит на голяма банка. Пример – случилото се с Корпоративна. Не само при 2.1 млрд., колкото има в момента, но дори и при пълен размер на набираните суми (2.76 млрд.), ако бяха събрани, пак няма да достигат за изплащане на спестителите в нея 1 млрд. лева.
Та затова корифеите на загрижените за обществото министри са решили вместо да увеличат, ДА НАМАЛЯТ (!?!??!?!?) размера на максималната сума във Фонда до скромните 545,16 млн. лв.

НАКРАТКО – ЩЕ ИМАТЕ ЗАКОН, АМА ЗАЩИТА НА ВЛОГОВЕТЕ КЪДЕТО И ДА Е В БЪЛГАРИЯ – НЕ!
Това подготвяно изпразване на Фонда си е кражба. Тези милиарди няма да се стопят в нищото – нищо, че гаранцията се топи. Това е наглостта на мафията на банкерите и политиците, които искат да задигнат като на пожар още 2.3 млрд. непосредствено преди големия фалит на страната
(*** бел. от днес: тогава не говореха – всичко беше мед и рози, ама сега, месеци по-късно за фалит изведнъж заговориха Горанов, Менда Стоянова, Борисов, политици и „експерти“)
И да си измият ръцете с фактическата липса на гаранция по влоговете при очакваните нови банкови фалити с дежурното „няма пари“.
Всеки, който мисли, че дори една стотинка в българската финансова система има сигурност, ще го нарека безпардонно, грубо, ала вярно „кръгъл идиот“!
Б.
Наред с това проектозаконът предвижда още една дивотия. Онази същата, с която парламентът за малко не гласува т.3 от решението си за Корпоративна банка.
Тази точка предвиждаше да се оздрави неспасяемото, скелетът на една банка (от която в момента се огризват остатъците от месце, та чак до костния му мозък), с което да се изплати капиталът на ограбилите я – нейните акционери. Само намесата на Брюксел и рязкото изявление същата сутрин (по време на заседанието на парламента) на говорителя на Еврокомисията накара Борисов да излезе от залата и след това коалицията вкупом да се откаже от предвидените милиарди и милиарди подарък за крадците.
Но сега проектозаконът за Фонда е предвидил маньовър, с който Брюксел няма да се меша на парламент, управляващи и правителство.
Според текстовете парите, дето трябва да спасяват влоговете, ще могат да се използват за спасение на акционерите на банките
––––––––––––––––––––––––––––––––-
чл. 3, ал.2 цитат:
4. поема загубите вместо гарантираните вложители в процеса на банково преструктуриране;
–––––––––––––––––––––––––––––––
„Гарантираните вложители“ е сложено само за благоприличие. И този текст, и др. в др. членове предвиждат парите от Фонда да се изразходват за оздравяване на банки. Това е нов разгул на престъпността на банковите якички, драматично погазване на европейските Директиви и Регламенти и брутално, наистина брутално ограбване на обществените средства, които ще национализират загубите на отбрани люде-акционери в банките.

Ето ги текстовете:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
чл. 3, ал. 1:
2. участва в алтернативни мерки за запазване на финансовата стабилност и предотвратяване на по-големи разходи за изплащане на гарантираните влогове;
чл. 3, ал. 2
5. след съгласуване с Българската народна банка прилага алтернативни мерки за подпомагане и превенция с цел предотвратяване на по-големи разходи по изплащане на гарантираните влогове.
чл. 19, ал 2
(2) Средствата на Фонда могат да се използват и за мерките по чл. 23 с цел да се предотврати изпадане на банка в неплатежоспособност.
Чл. 23. (1) След съгласуване с Българската народна банка Фондът може да прилага мерки за превенция и подпомагане на банки с цел да се предотврати изпадането в неплатежоспособност на банките, участващи в системата за
гарантиране на влоговете на Република България, които включват:
1. предоставяне на гаранции и заеми;
2. предоставяне на друг вид ликвидна помощ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВМЕСТО ПАРИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СПЕСТЯВАНИЯТА – ПАРИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКИТЕ ДА СИ ОПАЗЯТ КАПИТАЛА
Освен това в новия закон вече ги няма забраните за гаранция по влоговете на лица,
– на които са предоставени привилегировани лихвени условия,
– за лица, притежаващи акции, които им осигуряват повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на банката (едри банкови собстненици),
– за членове на Управителния и Надзорния съвет (допуснали фалита),
– за физически лица, които са съдружници в специализираните одиторски предприятия (гарантирали „достоверността“ на отчетите),
– както и за съпрузи и роднини по права и по съребрена линия до втора степен на изброените вече лица
****** и още една бележка: законът позволява на Фондът за гарантиране на влоговете да емитира облигации на международните пазари. Опаа – още няколко милиарда дългове към 16-те, дето от вчера според реформаторите трябва да са поне 19 млрд. Новият закон позволява закъсалите банки да спрат да плащат вноските си във Фонда
Другите безумия няма да коментираме. И тези са достатъчни.
Обаче експерти и медии ще ви похвалят закона, понеже ей на съкращавал срока за изплащане на депозитите само на 5 дни. И никой няма да ви каже – само 5 дни, ама след като БНБ отнеме лиценза или констатира неликвидност. За Корпоративна банка това й отне 4.5 месеца. Отново остава текстът от стария закон, че валутните влогове се изплащат по фиксинга на лева в съответния ден.
Извод! Банковата система си отива, ще гърмят фалити, държавата няма намерение да гарантира нищо освен на хартия и с думи. И се кани да подари едни милиарди и милиарди лева на който „трябва“ зад кулисите.
Тази „операция“ е кристално ясен сигнал, че задачата на това мимолетно управление е да изгребе милиардите на спестяванията до дупка.
И управляващите са безпардонно брутални в това намерение, понеже времето изтече и е ударила, както се казва, последната камбана.
***************************************************
ДА ВИ Е ЧЕСТИТ ПОРЕДНИЯ ОБИР!

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети