Русия след промените в конституцията

автор ZONABG.COM

Русия гласува промени в своята конституция. Същевременно глобалистките медии и техните „нашенски“ интелектуални репродуктори се бяха концентрили върху въпроса за мандатите на руския президент (т.нар. въпрос за „зануляването“).

Това се извеждаше в новините за руската конституционна ревизия през последната половин година. За нищо друго не говореха. И за част от руското общество това е възловият въпрос, но той не следва да се схваща просто като въпрос за времевите граници на упражняване на властта от Владимир Путин.

Освен възможността Путин да продължи да правлява в Русия, ето и още акценти от промяната:

Русия за хората

Самият Владимир Путин вижда главното в промените в постигане на ново равнище на социална сигурност в Русия. Новият конституционен текст предписва „минималната заплата е гарантирана в Русия и тя не може да бъде по-ниска от разходите за живот на трудоспособното население като цяло в Руската федерация“.

Колко избистрена е новата шеста алинея за социалното осигуряване: Чл. 75 ал 6. – „В Руската  федерация се изгражда система за пенсионно осигуряване на гражданите, опираща се на принципите за всеобщност, справедливост и солидарност между поколенията и се поддържа нейното ефективно функциониране, както и се осъществява индексация на пенсиите не по-рядко от веднъж годишно“.

За вярата в Бога и в семейните ценности

Същевременно документът съдържа нееднозначна и пространна формулировка за страната, „обединена от хилядолетна история“, пазеща „паметта на предците, предали ни идеалите и вярата в Бога“. И още: Конституцията ще бъде допълнена с текста, че децата ще бъдат възпитавани в патриотизъм и уважение към по-възрастните, че бракът е съюз между мъж и жена, както и с израза „традиционни семейни ценности“, за които ще отговаря правителството.

Нови забрани за държавните служители

С поправките се увеличават ограниченията за държавните служители. На чиновниците, депутатите и съдиите ще бъде забранено да имат чуждо гражданство. Освен това в бъдеще президент ще може да стане само този, който към момента на встъпването си в длъжност не само няма правото да живее постоянно зад граница, но и никога не е имал такъв документ.
Държавните служители няма да имат и правото да разполагат със сметки в чужбина и да съхраняват ценности извън Русия.

Новият конституционен орган – Държавният съвет

В Русия ще се появи нов конституционен орган – Държавен съвет. Той ще се формира от президента, а членовете му ще определят вътрешната и външната политика. Това не е съвсем нова инстанция, но за момента тя изпълнява само съвещателни функции и няма реална власт.

Русия е правоприемничка на Съветския съюз

По решение на Путин, в Конституцията ще бъде записано, че Русия е правоприемничка на Съветския съюз. Отделно е отбелязано, че държавата „почита защитниците на Отечеството“ и „гарантира защитата на историческата истина“.
Путин настоява също така в основния закон да се впише не само защитата на суверенитета и целостта на Русия, но и поддръжката на сънародниците зад граница. Държавата заявява готовността си да отстоява техните права и да защитава интересите им.

Русия и международното право

По инициатива на Путин в Конституцията ще бъде включен регламент, който ще позволява на Русия да не изпълнява решенията на международните органи. За целта Конституционният съд, който в бъдеще много повече ще зависи от президента, ще трябва да ги обяви за противоречащи на руския основен закон. За момента такава норма съществува по отношение на решенията на Европейския съд за правата на човека.

Все пак формално приоритетът на международното право се запазва и руснаците ще могат да се обръщат към международните органи за защитата на своите права. Т.е., ако не получа справедливост в руските съдилища, те ще могат да се жалват пред Европейския съд по правата на човека.

 

Сега, след няколкото описани новости, какво мислите – наистина ли Путин е най-големия тиранин в света?

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети