Симулация от ефекта на плана за възстановяване на Меркел-Макрон

автор ZONABG.COM

Симулация за икономическия ефект от плана на Меркел и Макарон за Ес:

Така както разбрахме симулацията:
стр.4 – табл.1 – как биха се разпределили средствата според намаляването на БВП.
стр.5 – табл.2 – как биха се разпределили средствата спрямо официалните регистрирани починали.
стр.5 – табл.3 – как биха се разпределили средствата по комбинация от двата горни критерия – икономически 2/3 тежест, хуманитарен – 1/3 тежест.
стр.6 – табл.4 – показва нетната полза за държавите (цифрата, която се коментира за нас e -6.42%).
Обобщението е, че някои от най-бедните държави в ЕС могат да бъдат най-големите платци, т.е. при тях да няма никакъв ефект (а даже и отрицателен при нас) от взимането на заеми по тази схема.

Това се обуславя от леката рецесия, която се е случила и сранително ниският брой смъртни случаи в страните, съобразени с техните БВП и вноски в ЕС.

С две думи – за нас няма никакъв смисъл да се набутваме с 1 стотинка от тези заеми, ако няма изключителна нужда от тях ( и ако вземем, трябва да знаем, че ще сме на пряка загуба с над 7% без да броим пропуснати ползи), защото ще сме от групата на ГУБЕЩИТЕ, когато ги връщаме, т.е. ще връщаме и за другите (напр. за Швеция, Холандия, Испания, Италия, Белгия, Латвия и Естония).

Въпроса е: Можем ли да решаваме дали да взимаме или ще ни задължат на това?

Тук можете да видите самият документ:

SIMULATING A EUROPEAN RECOVERY FUND

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети