Софийска вода използва свързана фирма за проектантски услуги, графичен дизайн и оформление за намаляване загубите във водопреносната мрежа

автор ZONABG.COM

Във връзка с последните изявления на ръководството на Софийска вода АД, че водата в София е евтина и на цена колкото два килограма свинско месо, прилагам няколко анекса към договор между Софийска вода

и Уотър Индъстри Съпорт енд Едюкейшън – дъщерна фирма със собственици, собствениците на Софийска вода, адрес на управление на 5 етаж в сградата на Софийска вода, и с изпълнителен директор – бивш директор на Софийска вода.

Договорът е сключен на 28.03.2006г. и е за проектантски услуги. След това са сключени 5 анекса към него, включващи услуги за графичен дизайн на рекламни материали, оформление на доклади и документи, както и за изплащане на разходи за наем на автомобили, за таксита, за възможност за избиране на подизпълнители на подизпълнителя, каквато се явява свързана фирма, както и за повишаване цените на услугите, сключени в договора. Последният анекс по договора е от 28.07.2008г. при кмета Бойко Борисов.

На 1 април 2012г се сключва нов договор със същото съдържание между същите компании, но вече при новия собственик, а анексите са вече част от договора. Договорът е за 2 години и все още тече. Ако никоя от страните не реши да го прекрати, той се подновява автоматично за нови две години.

Чрез тези договори разходите за рекламни материали, за автомобили и транспорт се включват към инвестиционната програма на Софийска вода. Всяка година от дружеството искат увеличаване цената на водата именно с аргумента, че не могат да извършат планираните инвестиции с приходите на дружеството. Според договора за проектантски услуги за всеки проектиран метър за водоснабдяване се заплаща до 18,5лв за водопровод с диаметър над 3м и до 44лв за всеки проектиран метър канализация с диаметър над 10м (чл.7 и чл.8 от договора).

Това крие риск от неправомерно завишаване на разходите за инвестиции и дава възможност за трансферно ценообразуване и генериране на неправомерно високи печалби чрез свързани дружества. По никакъв начин не гарантира по-високо качество на услугата, но крие рискове като инвестиции да се записват технически и други разходи, които по никакъв начин не допринасят за качеството на предоставяната от Софийска вода услуга, не намаляват цената на водата, нито загубите по водопреносната мрежа.

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети